Stay informed! Visit the SA Department of Health’s website for COVID-19 updates: www.sacoronavirus.co.za

your doorway to the subtropical industry

Volume 32 Cover

Articles Featuring in Volume 32:

Readership by Region

The Subtrop Journal is the official Subtrop mouthpiece, specifically created to reach active members, producers, processors and exporters as well as other role players in the subtropical fruit industry.

The magazine is distributed directly to all primary members of the three Subtropical Grower Associations, (SAAGA, SAMGA and SALGA) thereby ensuring extended mileage for all market related advertising.

 

Die Subtrop Joernaal is die amptelike mondstuk van Subtrop. Dit is ‘n tydskrif daarop gemik om aktiewe lede, produsente, verwerkers en uitvoerders asook ander rolspelers in die subtropiese vrugtebedryf te bereik.

Die tydskrif word direk versprei aan alle hoof lede van die drie Subtropiese Kwekerverenigings, (SAAGA, SAMGA en SALGA) en daardeur word omvattende dekking vir alle markverwante advertensies verseker.